เทนนิส-บัวขาว ติดโผ 100 บุคคล ชิง The People Awards

เทนนิส-บัวขาว ติดโผ 100 บุคคล ชิง The People Awards

สื่อออนไลน์ The People เตรียมจัดงาน The People Awards 2024 งานประกาศรางวัล 10 คนแห่งปี ภายใต้แนวคิด ‘People Go Beyond’ ต้นแบบคนทะยานข้ามขีดจำกัด

The People สื่อรุ่นใหม่ที่นำเสนอเนื้อหาสร้างสรรค์จากเรื่องราวของ ‘คน’ แบบเจาะลึกในทุกแง่มุม ไปจนถึงบทวิเคราะห์วิธีคิดของบุคคลผู้ที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคมในเชิงบวก จากอดีต ปัจจุบัน จนถึงอนาคต ได้ประกาศจัดงานมอบรางวัล The People Awards 2024 ภายใต้แนวคิด ‘People Go Beyond’ งานประกาศรางวัลที่มอบแก่คนผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมและโลกของทุกคนดีขึ้น เป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจและกระตุ้นเตือนให้สังคมไทยมองเห็นความสำคัญของผู้ที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคม

อนันต์ ลือประดิษฐ์ บรรณาธิการอำนวยการ และผู้ร่วมก่อตั้ง The People เคยเขียนบทบรรณาธิการถึงงานในครั้งนี้ว่า “The People Awards จะเป็นเวทีแห่งการมอบรางวัลรูปแบบใหม่ที่เน้น ‘คุณค่าของคน - จากผลของงาน’ อย่างแท้จริง และสิ่งที่ The People ยึดมั่นมาตลอด 6 ปีที่ผ่านมาคือ การเล่าเรื่องราวของคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในสังคม โดยรางวัล The People Awards เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้เรื่องราวดี ๆ ที่เกิดขึ้นนี้ ได้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่ง The People Awards 2024 ในปีนี้จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘People Go Beyond’ เพื่อมอบรางวัลให้กับคนที่มีจิตวิญญาณแห่งการเป็นผู้นำ ซึ่งพวกเขาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญของตน เพื่อนำพาตนเองและผู้อื่นให้บรรลุเป้าหมายที่สูงขึ้น พร้อมขับเคลื่อนสังคมของเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น”

งาน The People Awards 2024 ใช้เกณฑ์การคัดเลือกคนที่มีความโดดเด่นใน 3 แกนหลัก คือ 3P ได้แก่

People คนผู้สร้างผลกระทบเชิงบวกกับ ผู้คน และสังคม
Planet คนผู้สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสิ่งแวดล้อม
Progress คนผู้สร้างผลกระทบในเรื่องการเติบโตของธุรกิจ

ขอบเขตของผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณารางวัล The People Awards 2024 จะต้องเป็นบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กร ที่มีความเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ และมีบทบาทในการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่ผู้คน สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างโดดเด่นในรอบปี 2024 ที่ผ่านมา

สำหรับรายชื่อบุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 100 รายชื่อสุดท้ายของ The People Awards 2024 ได้แก่

4EVE
กรรชัย กำเนิดพลอย
พีพี - กฤษฏ์ อำนวยเดชกร
กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร
แบมแบม - กันต์พิมุกต์ ภูวกุล
กิตติคุณ บุญค้ำจุน (มนต์แคน แก่นคูน)
กิตติศักดิ์ กิตติวิรยานนท์
กุลวุฒิ วิทิตศานต์
ขัตติยา อินทรวิชัย
เข็มอัปสร สิริสุขะ
คณิตา โสมภีร์
คัลแลน - พัค กีดึก และ พี่จอง
จรีพร จารุกรสกุล
จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์
จิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์
จิราพร คูหากาญจน์
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ฉัตรชัย อภิบาลพูนผล
ชฎาทิพ จูตระกูล
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ชัยธวัช ตุลาธน
ชัยวัฒน์ รัตนะ
ชาตรี ตรีศิริพิศาล
ชุดารี เทพาคำ
แซม ตันสกุล
เฌอปราง อารีย์กุล
ณเดชน์ คูกิมิยะ
ณรงค์ศักดิ์ แก้วมาลา
ณัฏฐ์ กลิ่นมาลี
ณัฏฐ์ ณัฐนิธิการัชต์
ณัฐกาญจน์ เด่นวณิชชากร
ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย
ณัฐพล ม่วงทำ
เทพอาจ กวินอนันต์
ธนา เธียรอัจฉริยะ
ธนานนท์ ปฏิญญาศักดิกุล
ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
ธิติ ศรีนวล
ธีระพงศ์ ระบือธรรม
นกเล็ก จีรภัทร์
นครินทร์ วนกิจไพบูลย์
นลัทพร ไกรฤกษ์
นาดา อินทพันธ์ คณะทำงาน Pattani Decoded
บัวขาว บัญชาเมฆ
ปราโมทย์ ปาทาน
ปวีณ พงศ์สิรินทร์
เปรม พฤกษ์ทยานนท์
ฝน วีระสุนทร
พรพรรณ เกิดปราญช์
พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ
พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ .
พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร และ ศิรพันธ์ วัฒนจินดา
แพทองธาร ชินวัตร
ภัทรดนัย เสตสุวรรณ
ภาวิณี ชุมศรี
ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
ภูศณัฎฐ์ การุณวงศ์วัฒน์ และ ภูถิรพัฒน์ อ่องศรี
ยอด ชินสุภัค
ยิ่งชีพ อัชฌานนท์
ยุทธนา บุญอ้อม
รังษี รัตนปราการ
รัธพงศ์ ภูรีสิทธิ์
เรืองโรจน์ พูนผล
ลลิษา มโนบาล
วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล
วสันต์ ภัทรอธิคม
วัชรพล ฝึกใจดี
วิชัย กำเนิดมงคล
วิทย์ สิทธิเวคิน
วิภาวี กิตติเธียร
ศานนท์ หวังสร้างบุญ
ศิริกัญญา ตันสกุล
ศิริกาญจน์ เจริญศิริ
ศุภจี สุธรรมพันธุ์
ศุภโชค ปัญจทรัพย์
ศุภลักษณ์ อัมพุช
เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
เศรษฐา ทวีสิน
สมชัย ส่งวัฒนา
สมบัติ บุญงามอนงค์
สมโภชน์ อาหุนัย
สรยุทธ สุทัศนะจินดา
สิงห์ อินทรชูโต
สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม
สุชนา ชวนิชย์
สุพันธุ์ มงคลสุธี
สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ
เจ๊ไฝ สุภิญญา
เฮียฮ้อ - สุรชัย เชษฐ์โชติศักดิ์
เสถียร เศรษฐสิทธิ์
อู๋ spin9 - อติชาญ เชิงชวโน
โค้ดดี้ - อรรถพล โพธิ์หาญรัตนกุล
อเล็กซ์ เรนเดลล์
อ้อมขวัญ สาณะเสน
ก้อง ห้วยไร่ - อัครเดช ยอดจำปา
ปลา - อัจฉรา บุรารักษ์
อัศวิน พละพงศ์พานิช
โปรจีน - อาฒยา ฐิติกุล
แอนโทเนีย โพซิ้ว

ในปีนี้ The People ยังจัดให้มีรางวัลพิเศษ Popular Award โดยกองบรรณาธิการ The People ได้ทำการคัดเลือกบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นจำนวน 10 คนภายใต้แนวคิด ‘People Go Beyond’ และเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถร่วมโหวตคัดเลือกคน หรือกลุ่มบุคคลเหล่านั้นเพื่อรับรางวัลนอกจากจะมีการประกาศผลรางวัลแล้ว ภายในงานยังมี Special Talk ภายใต้หัวข้อ 'People Go beyond The New Impact : พุ่งชนโอกาสใหม่..ก้าวข้ามผ่านอนาคต' โดย คุณพิสุทธิ์ โรจน์เลิศจรรยา Head of Operations - TikTok Thailand , คุณปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sappe , คุณอัจฉรา บุรารักษ์ ผู้ก่อตั้งและ Creative Director แห่ง iberry Group

และเวทีเสวนาหัวข้อ 'Are You Ready to Go Beyond? : ท้าทายขีดจำกัด พร้อมก้าวสู่ความสำเร็จ' โดย คุณอภิฤดี สิงหเสนี Assistant Managing Director, KBTG , คุณมัณฑิตา จินดา Founder & Managing Director, Digital Tips Academy และคุณดิศรา อุดมเดช CEO & Founder, Yell Advertising ดำเนินการเสวนา โดย คุณหนุ่ย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์

งานประกาศรางวัล The People Awards 2024 จะทำการประกาศผลในวันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14:00 - 17:00 น. ณ คริสตัล บ็อกซ์ (Crystal Box) ชั้น 19 เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท (Gaysorn Urban Resort) แยกราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร พร้อมถ่ายทอดบรรยากาศงานประกาศผลรางวัลผ่านช่องทางออนไลน์

  • งานประกาศรางวัล The People Awards 2024 เปิดให้บุคคลทั่วไปลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีผ่าน Eventpop จำนวนจำกัด 100 ท่าน

เกี่ยวกับ The People

The People คือ สื่อรุ่นใหม่ที่นำเสนอเนื้อหาสร้างสรรค์ ผ่านช่องทาง www.thepeople.co และโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ที่โดดเด่นในการถ่ายทอดเรื่องราวของ “คน” แบบเจาะลึกในทุกแง่มุม จนถึงบทวิเคราะห์วิธีคิดของบุคคลที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคม จากอดีต ปัจจุบัน จนถึงอนาคต และ The People ยังเป็นฐานข้อมูลที่มีความสำคัญสำหรับการค้นหา ที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ อ้างอิงได้ และตั้งเป้าเป็นคลังข้อมูลเรื่องคนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ The People ได้ที่ [email protected] หรือ โทรศัพท์ 081-491-6615

แชร์บทความนี้
mask-bg
logo-black

SOCIAL MEDIA

สนใจโฆษณาติดต่อ